Titulní strana (mapa stránek)   |   Životní prostředí
Životní prostředí
Velkoobjemové kontejnery (tajemník, 26. 10. 2015)
podle zákona č. 100/2001 Sb., - záměr „Ďáblické rezidence, Praha – Ďáblice“
Umístění košů na psí exkrementy v Ďáblicích ...
Oživení toku Mratínského potoka a eliminace povodňových průtoků přírodě blízkým způsobem společnou iniciativou MČ Praha Čakovice a MČ Praha-Ďáblice.