Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Povinné informace
Povinné informace
Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě.
Metodický pokyn městské části Praha - Ďáblice pro poskytování informací
(na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Podle § 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, byl vydán tento pracovní řád: