Titulní strana (mapa stránek)   |   Základní informace -> Základní informace
Základní informace ( Pečovatelská služba Ďáblice, mr)
Posláním pracoviště je poskytovat podporu seniorům se sníženou soběstačností, kteří se rozhodli setrvat co nejdéle v domácím prostředí, zachovávat kvalitu jejich života, snižovat osamělost a sociální vyloučení ...

DIAKONIE Českobratrské církve evangelické, Středisko křesťanské služby v Praze

Pečovatelská služba Ďáblice

Ke kinu 159/7

Praha – Ďáblice

Tel.: 283 910 424, 777 734 177, 777 734 178

"Posláním pracoviště je poskytovat podporu seniorům se sníženou soběstačností, kteří se rozhodli setrvat co nejdéle v domácím prostředí, zachovávat kvalitu jejich života, snižovat osamělost a sociální vyloučení. Lidem se zdravotním postižením se sníženou soběstačností poskytovat podporu kvalitního života a snižovat sociální vyloučení. Poskytováním pečovatelských služeb směřujeme ke zlepšování nebo zachování soběstačnosti uživatelů služeb a jejich možnosti rozhodovat o naplňování jejich individuálních potřeb."

Na základě opakovaného zájmu občanů rozšiřuje Pečovatelská služba Ďáblice od října 2013 provozní dobu i na víkendy a svátky. Zájemci se mohou o ni přihlásit na kontaktech uvedených u této služby.

Cíle pečovatelské služby:

 • podporovat uživatele služeb vést běžný způsob života
 • umožnit jim setrvat co nejdéle v domácím prostředí
 • pomáhat uživatelům služeb ke snížení izolace a sociálního vyloučení

Cílová skupina pečovatelské služby:

 • senioři se sníženou soběstačností, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu nebo psychickému stavu potřebují pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb
 • lidé se zdravotním postižením, kterým byl přiznán částečný nebo plný invalidní důchod a kteří vzhledem ke svému zdravotnímu nebo psychickému stavu potřebují pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb

Principy poskytovaných služeb:

Pečovatelská služba se při své práci řídí hodnotami shrnutými do následujících principů, které považuje za svůj závazek vůči veřejnosti:

 1. Zachování lidské důstojnosti uživatele služeb bez ohledu na situaci, ve které se nachází - Při výběru pracovníků a dalším vzdělávání klademe velký důraz na jejich schopnosti uplatňovat etické zásady organizace.

 2. Zachování mlčenlivosti - Svěřené údaje chráníme před jejich zneužitím

 3. Respektování práv uživatele a ochrana jeho soukromí - Snížená soběstačnost a nezbytnost podpory jinou osobou může vyvolat obavy z omezování vlastních práv uživatele. Veškeré vnitřní předpisy jsou vytvořeny tak, aby k porušování práv nedocházelo.

 4. Respektování jeho názoru i přesvědčení a uplatnění vlastní vůle, partnerský přístup - Při poskytování služeb je přístup pracovníků založen na partnerském vztahu s uživatelem. Uživatel je podporován k aktivní spoluúčasti na formulování svých přání a potřeb.

 5. Individuální přístup k potřebám uživatele služeb - Každý člověk je jedinečný ve svých potřebách. Při vyjednávání o poskytování pečovatelské služby máme vždy na zřeteli jeho priority.

 6. Podpora nezávislosti uživatele a převzetí odpovědnosti za vlastní život - Služby uživatelům poskytujeme v míře odpovídající jejich soběstačnosti. Volíme takový přístup, který nevytváří závislost člověka na službě, ale naopak ho podporuje v odpovědném postoji k řešení jeho situace.

 7. Pružné reagování na aktuální potřeby uživatele - Průběžně sledujeme veškeré změny u uživatele, které mohou mít vliv na jeho aktuální potřeby a průběh služby. Jeho žádosti o změny v poskytované službě neprodleně řešíme.

 8. Zachování nestrannosti k rodinným vztahům uživatele - Pracovníci vystupují v kontaktu s uživatelem tak, aby nenarušovali vztahy v jeho rodině, s přáteli, sousedy apod.


Potřebujete pomoc? Dochází Vám síly? Hledáte podporu? Pomoc má mnoho tváří ...

"Nabízíme své služby v severní části Prahy 8 tj. obyvatelům Ďáblic, Čimic, Bohnic, Dolních Chaber, Březiněvsi, Kobylis a přilehlého okraje Libně."

Nabídka služeb

Ceník pečovatelské služby