Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Pečovatelská služba - DIAKONIE -> Nabídka služeb
Nabídka služeb (Pečovatelská služba Ďáblice, mr)
Trvalá nabídka sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách:

Poskytujeme tuto pečovatelskou službu:


Základní úkony:

1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití

  • pomoc při oblékání a svlékání

  • pomoc při pohybu v bytě

  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2) Pomoc při osobní hygieně

3) Pomoc při poskytnutí stravy - dovoz obědů (pouze pro oblast Ďáblic, Dolních Chaber a sídliště Ďáblice v kapacitě do 25 obědů)

  • příprava jídla a pití

4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

  • běžný úklid a údržba domácnosti

  • běžné nákupy a pochůzky

  • týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - Doprovody ( např. k lékaři, na úřady a pod.)


Fakultativní činnosti:

Za předpokladu, že to provozní podmínky pracoviště umožní, nabízíme

1) dovozy autem s doprovodem i pro občany na invalidním vozíku (k lékaři, na úřady apod.)

2) půjčování kompenzačních pomůcek na přechodnou dobu