Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Velokoobjemové kontejnery v roce 2013
Velokoobjemové kontejnery v roce 2013
Referát životního prostředí úřadu městské části Praha-Ďáblice oznamuje, že velokoobjemové kontejnery (dále jen VOK) na objemný odpad budou v roce 2013 přistaveny v níže uvedených termínech.
20. - 21. dubna 2013

15. – 16. června 2013

19. – 20. října 2013

23. – 24. listopadu 2013

 

VOK budou přistaveny v lokalitách Koníčkovo náměstí, v ulici Legionářů, v ulici Na Terase, v ulici Květnová (v zálivu komunikace před č.p. 448), v ulici Na Blatech.

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např.:

  • nábytek
  • sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.)
  • koberce, podlahové PVC
  • umyvadla a záchodové mísy

VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.:

  • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
  • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
  • bioodpad (větve, posekaná tráva apod.)
  • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
  • stavební suť
  • pneumatiky

 

Referát životního prostředí městské části Praha-Ďáblice