Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Referát životního prostředí úřadu městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že mobilní svoz nebezpečného odpadu bude v roce 2013 probíhat v těchto termínech.30. dubna 2013

30. července 2013

29. října 2013

 

Svozové vozidlo bude přistaveno v těchto lokalitách a časech:

16:30 – 16:50  křižovatka ul. Hřenská – Květnová

17:00 – 17:20  křižovatka ulic Šenovská – U Spojů

17:30 – 17:50  ulice U Prefy

18:00 – 18:20  křižovatka ul. Kostelecká – Legionářů

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel odevzdat zdarma tyto odpady:

 • baterie, akumulátory
 • nádobky od sprejů
 • mazací oleje a tuky (ne potravinářské)
 • ředidla a barvy
 • léky a teploměry
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • fotochemikálie
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
 • zářivky a výbojky

 

Referát životního prostředí městské části Praha-Ďáblice