Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Kontejnery na bioodpad
Kontejnery na bioodpad

STABILNÍ KONTEJNERY NA BIOODPAD
Dvůr úřadu MČ: sobota 10–18 hodin,
ulice Chřibská na místě bývalého dětského hřiště: sobota 10–16 hodin.
V případě nepřítomnosti kontejnerů prosím využijte sběrné dvory:
Voctářova, Praha 8
Pod šancemi 444/1, Praha 9

 

Referát životního prostředí úřadu městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že velokoobjemové kontejnery na bioodpad (dále jen VOK - BIO) budou v roce 2014 přistaveny v níže uvedených termínech a lokalitách.
 
6. září v ulici Legionářů od 9 do 12 hodin,
13. září Koníčkovo náměstí od 13 do 16 hodin,
8. listopadu Na Terase od 13 do 16 hodin,
15. listopadu Na Blatech od 13 do 16 hodin.
 
Kontejnery budou přistaveny v počtu 1 ks na každé stanoviště.
 
Do přistavených VOK - BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad - listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu apod.

Po celou dobu přistavení VOK (3 hod.) bude přítomna odborná obsluha, která bude dohlížet na průběh sběru.

VOK - BIO jsou určeny pouze pro občany hl. m. Prahy a pro odpad z údržby zahrad ve vlastnictví fyzických osob - občanů. Vysbíraný bioodpad bude zpracován kompostováním.