Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Zázemí parku a studie obecního domu
Zázemí parku a studie obecního domu
V lednovém vydání Zpravodaje byl otištěn rozsáhlý materiál týkající se I. a II. etapy revitalizace ďáblického náměstí. Oproti tištěnému magazínu poskytuje internet téměř neomezený prostor, proto vám můžeme nabídnou rozsáhlejší informace, včetně architektonických studií, zde na webových stránkách městské části.
Informační akce, které probíhaly v první polovině minulého roku, přinesly mnoho zajímavých podnětů. Od školních návrhů "Ďáblice očima dětí" v rámci projektu „Město, ve kterém žiji“, přes živou besedu s architekty až po červnovou anketu v rámci "Oslavy náměstí". Ďábličtí občané se v anketě zamýšleli nad podobou centrálního prostoru například s charakterem přírodního, neorganizovaného prostoru, který by se díky netuctovému, avšak citlivému architektonickému řešení odlišoval od běžných veřejných prostranství. Společenský prostor, s nímž bylo počítáno ve všech námětech, byl většinou vnímán jako kombinace klubovny a kavárny či čajovny. Mírná převaha respondentů se přimlouvala za prostornější objekt, v němž by bylo možné nejen posedět s přáteli a známými, ale který by též posloužil jako prostor pro konání nejrůznějších setkání, přednášek, seminářů, kurzů, kroužků, koncertů či představení. Jak oslovení architekti tyto představy naplnili můžete nahlédnout v kapitole "Ďáblické náměstí etapa I. a II.", kterou naleznete v levém menu, v oddílu Ďáblice, pod kapitolou Územní plán. Pro rychlý přesun k soutěžním návrhům můžete využít tento odkaz.