Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta Městské části Praha-Ďáblice podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, oznamuje:

První kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 12. října od 14 hodin do 22 hodin a dne 13. října od 8 hodin do 14 hodin.
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 19. října od 14 hodin do 22 hodin a dne 20. října od 8 hodin do 14 hodin.
Místem konání voleb v okrsku č. 674 (okrsek č. 1) je zasedací místnost v Obecním domě, v ulici Ke kinu č. p. 159 pro voliče bydlící v okrsku č. 1 dle plánku.
V okrsku č. 675 (okrsek č. 2) je místnost v atriu Základní školy, v ulici U Parkánu č. p. 17/11, pro voliče bydlící v okrsku č. 2 dle plánku (hranicí okrsků je převážně ulice Kučerové).
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
l Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do PSP ČR hlasovací lístky.
Ve dnech voleb do SP ČR volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.