Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Rada Městské části Praha Ďáblice vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele-ředitelky Základní školy
Rada Městské části Praha Ďáblice vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele-ředitelky Základní školy
Rada Městské části Praha Ďáblice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění, konkurzní řízení na funkci ředitele-ředitelky Základní školy a mateřské školy, U Parkánu 17/11, 18200 Praha 8–Ďáblice 17/11