Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> 6. veřejné zasedání zastupitelstva Městské částí Praha–Ďáblice
6. veřejné zasedání zastupitelstva Městské částí Praha–Ďáblice
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás pozvali na veřejné zasedání zastupitelstva naší městské části, které se bude konat ve středu 21. března 2012 od 18 hodin v atriu ZŠ U Parkánu 17 v Ďáblicích.
Na programu bude důležitý bod – rozpočet MČ Praha–Ďáblice pro letošní rok. Od 7. března je vyvěšen ve vývěskách a připraven tak pro vaše připomínky a náměty.
K rozpočtu se můžete vyjádřit před zasedáním zastupitelstva, nebo přímo v diskuzi na jednání. Využijte možnost podílet se na společném úsilí o co nejlepší vynakládání finančních prostředků pro obec v níž žijete.