Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> PŘÍSPĚVEK NA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
PŘÍSPĚVEK NA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Sdělujeme občanům Městské části Praha–Ďáblice, kteří platili poplatek za odvoz komunálního odpadu za 2. pololetí roku 2011 složenkou, že od 1. 3. 2012 do 30. 4. 2012 mohou uplatnit nárok na příspěvek v pokladně Úřadu městské části. Ke dni 1. 5. 2012 nárok na poskytnutí příspěvku propadá.
Příspěvek bude vyplacen po předložení dokladů o úhradě poplatku za první i druhé pololetí roku 2011 a občanského průkazu k ověření trvalého pobytu. Výplata bude zajišťována v úředních dnech v pondělí a ve středu.
Občanům v bytových domech bude příspěvek poskytnut v rámci vyúčtování služeb za příslušné období prostřednictvím vlastníka domu nebo pověřeného správce, který nárok uplatní rovněž předložením příslušných dokladů.