Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Kompenzační příspěvky za provoz skládky v roce 2012
Kompenzační příspěvky za provoz skládky v roce 2012

Stejně jako loni bude v letošním roce na základě usnesení zastupitelstva MČ Ďáblice podle schválených pravidel vyplácen kompenzační příspěvek za provoz skládky. Na rozdíl od loňského roku však bude vyplácen výhradně přímým zákonným zástupcům dítěte. Kompenzační příspěvek tedy již nebude poskytován prostřednictvím Základní školy U Parkánu dětem účastnícím se školy v přírodě. Proto je třeba, aby za všechny děti, které budou uplatňovat svůj nárok na příspěvek, podali jejich zákonní zástupci patřičnou žádost. Formulář žádosti, kde jsou uvedené i schválené podmínky pro vyplacení příspěvku, je ke stažení níže a bude v průběhu roku několikrát otištěn v Ďáblickém zpravodaji, případně bude k dispozici na úřadu městské části.
V loňském roce byl příspěvek poskytnut celkem 616 dětem, peníze putovaly bezhotovostně ve 408 případech, 5 příspěvků bylo vyzvednuto na úřadě v hotovosti a zbytek (203 příspěvků – 33%) byl proplacen prostřednictvím Základní školy U Parkánu.

Poučení:
dle usnesení č. 052/11/ZMČ z 14. 12. 2011 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha–Ďáblice od 0 do 15 let věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti. Podání žádosti je možné pouze od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené po 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího. Žádosti lze doručit MČ Praha–Ďáblice osobně s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha–Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady. (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).

Soubory ke stažení
formular.pdf