Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Místní poplatek ze psů 2012
Místní poplatek ze psů 2012
Finanční odbor úřadu MČ Praha–Ďáblice upozorňuje držitele psů, že jsou povinni zaplatit místní poplatek ze psů nejpozději do 31. 3. 2012.
Nebudou-li poplatky do tohoto termínu zaplaceny, mohou být, dle zákona o místních poplatcích, vyměřeny až do trojnásobné výše!
Zároveň upozorňuje držitele psů na povinnost trvalého označení psa mikročipem nebo tetováním a nahlášení psa do evidence chovatelů psů i na Magistrátu hlavního města Prahy. Tato povinnost vyplývá z Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/2033 Sb. hl. m. Při splnění těchto dvou podmínek uskutečněných v rámci třiceti dnů, má pak držitel psa nárok na slevu na poplatcích max. 350 Kč po dobu následujících dvou let. Držitelé psů mají možnost zaplatit roční poplatek přímo na účet MČ Praha–Ďáblice číslo 501 855 998/6000.
Jako variabilní číslo uveďte číslo 1341... (za tečky dosaďte číslo známky psa) a popř. do poznámky jméno majitele psa. Druhá možnost úhrady poplatku je v pokladně úřadu MČ v úředních hodinách.