Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Svoz odpadu během vánočních svátků
Svoz odpadu během vánočních svátků
Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného odpadu v období vánočních a novoročních svátků na území hl. m. Prahy. Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.
Na Štědrý den a na Silvestra bude svoz odpadu zajištěn dle sobotních programů. Od 25. 12. do 31. 12. 2011 již bude zajištěna normální pracovní směna a odvoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných všedních dnech. Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst vysoké zástavby (sídliště). U tříděného odpadu bude ve dnech 19.–31. 12. 2011 proveden mimořádný svoz skla a jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových programů.

Svoz směsného odpadu:
24. 12. 2011 – normální svoz odpadu dle sobotních programů
25. 12. 2011 – normální svoz dle nedělních programů
26. 12. 2011 – normální svoz dle pondělních programů
27–30. 12. 2011 – normální pracovní směny, svoz dle příslušných svozových     programů
31. 12. 2011 – normální svoz odpadu dle sobotních programů
1. 1. 2012 – normální svoz dle nedělních programů

Svoz tříděného odpadu:
24. 12. 2011 – normální svoz v rozsahu sobotních programů
25. 12. 2011 – normální svoz v rozsahu nedělních programů
26. 12. 2011 – normální svoz v rozsahu pondělních programů
19.–31. 12. 2011 – mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů
1. 1. 2012 – normální svoz dle nedělních programů

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2011 do 28. 2. 2012. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.