Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Mobilní sběr nebezpečného odpadu v roce 2011
Mobilní sběr nebezpečného odpadu v roce 2011
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:
baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky), ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky.
Vůz sběrné služby bude přistaven v úterý 25. října na čtyřech stanovištích:
křižovatka ul. Hřenská – Květnová (před úřadem MČ) 16.30–16.50 hodin,
křižovatka ul. Šenovská – U spojů – 17–17.20 hodin,
ulice U Prefy – 17.30–17.50 hodin,
křižovatka ul. Kostelecká – Legionářů (parkoviště) – 18–18.20 hodin.