Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Městská část Praha–Ďáblice oznamuje
Městská část Praha–Ďáblice oznamuje
ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb. v platném znění záměr
pronajmout od 1. 10. 2011, na dobu cca 2 roky, v Praze–Ďáblicích, Osinalická ul. č. p. 766 nebytové prostory o celkové výměře 280,5 m2 skládající se z místností: 122,5 m2, 45,5 m2, 22,9 m2, 22,9 m2, 21 m2, 8,9 m2 a chodby + sociální zázemí celkem 46,8 m2.
Poučení: Podle výše citovaného ustanovení má zájemce právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit svou nabídku, a to písemně, prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha–Ďáblice, v zalepené obálce označené „Pronájem čp. 766“ k rukám níže uvedené kontaktní osoby, nejpozději do 12 hodin posledního dne zveřejnění. V nabídce zájemce specifikuje účel pronájmu a výši navrhovaného nájemného.
Zájemci si mohou prostory prohlédnout po předchozí dohodě s kontaktní osobou. Rozhodnutí bude sděleno žadatelům nejpozději do 30. 9. 2011.
Kontaktní osoba: Ing. Bronislava Lomozová, telefon: 283 910 723–5
Číslo jednací: 1105/2011_MCPD/taj
Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha–Ďáblice