Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Výbory a komise -> Komise sociální -> Obecně
Obecně
Oddíl IV, Čl. 30 (organizačního řádu MČ Praha - Ďáblice) - KOMISE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI - PŘEDMĚT ČINNOSTI:

čl.30

Komise sociální

30.1. Komise sociální:

předseda, minimálně 4 členové

30.2. Náplň komise:

  • provádí místní šetření, poradenství i sociální prevenci
  • vyjadřuje se k žádostem občanů o poskytnutí jednorázových příspěvků, k žádostem o přidělení bytu
  • navštěvuje občany u příležitosti jejich významných životních výročích (jubilea, zlaté svatby ...), zajišťuje vítání novorozeňat
  • spolupracuje s referentem evidence obyvatel při organizačním zajištění těchto záležitostí , pomáhá aktualizovat seznamy jubilantů
  • spolupracuje se školskými zařízeními v MČ a kulturní a školskou komisí a spolupracuje při vyhlášených akcích
  • podílí se na projednávání koncepce protidrogové prevence a ochrany mládeže před škodlivými vlivy
  • zpracovává návrhy pro zdravotně sociální politiku na příští léta, provádí inventuru sociálních potřeb v MČ a podílí se na vytváření systému obecního zdravotnictví
  • připravuje ve spolupráci s referentem bytového hospodářství a správy budov podklady pro sestavení pořadníku žadatelů o byt, prověřuje údaje uvedené v žádostech o přidělení bytu
  • doporučuje výměny bytů a obsazování uvolněných bytů dle pořadníku žadatelů po posouzení jejich potřebnosti
  • v oblasti své činnost je oprávněna provádět místní šetření, vyhledávání a kontroly
  • připravuje a zpracovává podklady pro sestavení návrhu rozpočtu MČ na svém úseku
  • sleduje a vyhodnocuje hospodaření s prostředky stanovenými rozpisem rozpočtu pro komisi.
  • komise plní úkoly uložené radou MČ