Nová měření v roce 2008 (mr, 11. 5. 2009)
1) Zdravotní ústav provedl ve dnech 21. - 22.10.2008 u silničního uzlu Cínovecká - Kostelecká měření hluku , který se šíří od "dálnice" směrem na Blata a do polí vedle a za nimi (protokol viz příloha) 2) MČ Ďáblice také zadala měření ekol.lab.EMPLA (protokol viz příloha) .... přehlednost a vypovídací hodnotu obou měření a protokolů posuďte sami, je patrná ... v každém případě je hluková zátěž vážným problémem Ďáblic