Titulní strana (mapa stránek)   |   Životní prostředí -> Silniční OKRUH kolem Prahy -> Zajímavé dokumenty a reportáže -> Nic není ještě rozhodnuto !
Nic není ještě rozhodnuto !
září 2001, Suchdolský zpravodaj ... už tenkrát se mnozí představitelé Magistrátu i samospráv snažili občany uspat, učinit je poslušnými a pasivními tvrzením, že "už se stejně nedá nic dělat - už je stejně vše rozhodnuto bez vás" (a tento názor se často z mnoha stran opakoval v dotčených obcích i v následujících letech) ... a přesto se tato etapa příprav Okruhu protáhla na cca 10 let a byla ukončena až před několika dny rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, který nespokojeným MČ a občanům dal za pravdu ...

Zastupitelstvo MČ Praha Suchdol požadovalo od začátku devadesátých let ve svých usneseních týkajících se dálničního okruhu, aby byly posouzeny i jiné varianty jeho vedení. Praha však tento názor bohorovně přehlížela a předloni, 9.9.1999, s pomocí právních kliček a výjimek v rozporu se stále platným plánem Pražské a středočeské aglomerace (VÚC), podle něhož je dálnice vedena přes Roztoky, prosadila svùj územní plán jako plán obce, který se nemusí řešit variantně a ani se nemusí posuzovat z hlediska vlivu na životní prostředí ! ... v té době ještě asi málokdo očekával, že takovéto metody ještě nejsou ničím oproti těm pozdějším ...