Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Povinné informace -> Výroční zprávy -> Výroční zpráva 2007
Výroční zpráva 2007
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

datum (vzniku): 2.3.2008

 

MĚSTSKÁ ČÁST Praha -Ďáblice

Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová čp. 553/52

VÝROČNÍ   ZPRÁVA

 

Městské části Praha - Ďáblice

zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

I.

     Městská část Praha - Ďáblice jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odstavec 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje v souladu s § 18 shora uvedeného zákona výroční zprávu za rok 2007. 

II.

     V roce 2007 nepřijala Městská část Praha - Ďáblice žádnou (0) žádost o poskytnutí informací.

III.

     Proti rozhodnutí Městské části Praha - Ďáblice nebylo podáno žádné odvolání podle § 16 uvedeného zákona. 

IV.

     Proti Městské části Praha - Ďáblice nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. 

V.

     Proti Městské části Praha - Ďáblice nebylo zahájeno žádné sankční řízení za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

VI.

     Pravidla pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. jsou stanovena Metodickým postupem z 1. 8. 2003, podle kterého je při vyřizování žádostí postupováno. Tento interní předpis obsahuje mimo jiné způsob zveřejňování informací a jejich rozsah, veřejné registry, způsob ochrany údajů, postup a  povinnosti zaměstnanců při vyřizování žádostí, sazebník úhrad a přístup k právním předpisům.

VII.     

Výroční zpráva je rovněž zveřejněna na webových stránkách Městské části Praha - Ďáblice.

 

 

  Praha - Ďáblice dne 2. 3. 2008 

Danuše Ševčíková

starostka městské části