Aktuální informace, stanoviska obcí a odborníků (mr, 18. 2. 2008)
... výpis nejdůležitějších internetových stránek, které hodnotí situaci kolem výstavby městského okruhu (MO) ... mnoho zde uvedeného platí také pro Ďáblice, nebo má obecnou platnost a zaslouží si vaši pozornost ...

 • Sdružení pro výstavbu silničního okruhu

  Internetové stránky Sdružení pro výstavbu silničního okruhu. Sdružení je nevládní zájmovou organizací fyzických a právnických osob, zabývajících se řešením dopravní situace ve Středočeském kraji a na
 • Agentura ochrany krajiny ČR

  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je odbornou institucí státní ochrany přírody, zajišťující metodickou, dokumentační, informační, výchovně-vzdělávací, vědeckovýzkumnou a poradenskou činnost v obla
 • MČ Suchdol

  Internetové stránky Městské části Praha - Suchdol - je zcela zásadně proti drahé, neekologické jižní variantě MO
 • MČ Dolní Chabry

  Internetové stránky Městské části Praha - Dolní Chabry - je zcela zásadně proti drahé, neekologické jižní variantě MO