Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> VOK na bioodpad z prostředků MČ
VOK na bioodpad z prostředků MČ

Úřad městské části Praha – Ďáblice informuje, že v letošním roce budou opět přistaveny velkoobjemové kontejnery na bioodpad z finančních prostředků městské části, a to na dvoře úřadu MČ (v čase od 10:00 do 16:00) a v ulici Chřibská na místě bývalého dětského hřiště.

VOK-BIO budou přistaveny každou sobotu, počínaje sobotou 11. dubna, a to až do soboty 20. června a následně od soboty 12. září do soboty 14. listopadu. V mezidobí, tj. v průběhu letních prázdnin, budou VOK-BIO přistavovány každých 14 dní.

Do přistavených VOK - BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad - listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu apod.