Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Velkoobjemové kontejnery nabioodpad
Velkoobjemové kontejnery nabioodpad

Úřad městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na bioodpad (dále jen VOK - BIO) na objemný odpad budou přistaveny v sobotu dne 18. dubna 2015 od 13:00 do 16:00 v následujících lokalitách:

  

Legionářů X Kostelecká               

Na Blatech X U Červeného Mlýnku

 

v neděli dne 19. dubna 2015 od 13:00 do 16:00 v následujících lokalitách:

Koníčkovo náměstí        

Květnová X Na Znělci

       

Upozorňujeme obyvatele, že konečná poloha VOK - BIO může být mírně odlišná z důvodu dopravní situace.

Do přistavených VOK - BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad - listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu apod.

VOK - BIO jsou určeny pouze pro občany hl. m. Prahy a pro odpad z údržby zahrad ve vlastnictví fyzických osob - občanů. Vysbíraný bioodpad bude zpracován kompostováním.

VOK – BIO jsou přistaveny z finančních prostředků Magistrátu hl. m. Prahy. Kontejnery z prostředků městské části budou přistavovány po schválení rozpočtu.