Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Velkoobjemové kontejnery v měsíci březnu
Velkoobjemové kontejnery v měsíci březnu

Úřad městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že velkoobjemové kontejnery (dále jen VOK) na objemný odpad budou přistaveny v neděli dne 8. března 2015 od 9:00 do 13:00 v následujících lokalitách:

Koníčkovo náměstí        

Květnová X Na Znělci   

Legionářů X Lobečská  

Na Blatech X U Červeného Mlýnku        

Na Terase X Prácheňská

Upozorňujeme obyvatele, že konečná poloha VOK může být mírně odlišná z důvodu dopravní situace.

 

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností, jako je např.:

·         Nábytek

·         sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.)

·         koberce, podlahové PVC

·         umyvadla a záchodové mísy.

VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.:

·         směsný komunální odpad

·         nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie a akumulátory, barvy, chemikálie)

·         bioodpad

·         vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, telefony apod.)

·         stavební suť

·         pneumatiky