Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Tiskové prohlášení k údajnému zneužití neveřejné databáze
Tiskové prohlášení k údajnému zneužití neveřejné databáze

Dne 9.10.2014 vedení Městské části Praha - Ďáblice z veřejných webových stránek provozovaných hnutím ANO zjistilo, že někdo údajně zneužil neveřejné databáze e-mailových adres, které občané zaregistrovali kvůli odběru novinek z oficiálních internetových stránek  MČ Praha – Ďáblice. Na celý tento seznam adres měla být podle autora článku odeslána pomlouvačná a lživá zpráva.

Vedení městské části nemá žádné informace ani důkazy, že by k něčemu takovému mělo dojít. Vedení se pokusilo kontaktovat osoby ze seznamu, který měl být rozesíláním lživé a pomlouvačné zprávy dotčen a minimálně v jedenácti případech na registrovanou e-mailovou adresu žádná pomlouvačná a lživá zpráva nebyla doručena. Zároveň nemá vedení obce ani text zprávy, která měla být rozesílána.

Nicméně pokud k něčemu takovému opravdu došlo, tak takový skutek vedení Městské části Praha - Ďáblice zásadně odmítá, odsuzuje a distancuje se od osob, které nepovoleným způsobem prosazují vlastní zájmy ke škodě ostatních občanů, neboť lži a pomluvy poškozují všechny účastníky voleb, jak kandidující, tak i samotné voliče.

V Praze dne 10.10.2014                                           

jménem Rady MČ Praha - Ďáblice:

Miloš Růžička                      

starosta MČ Praha - Ďáblice