Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Velkoobjemový kontejner na bioodpad
Velkoobjemový kontejner na bioodpad

Uřad městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že v měsíci září bude přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad (dále jen VOK-BIO) v těchto dnech a lokalitách:

  • 6. 9. 2014 od 9:00 do 12:00 v ulici Legionářů
  • 13. 9. 2014 od 13:00 do 16:00 na Koníčkově náměstí  

Do přistavených VOK - BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad - listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu apod.

Po celou dobu přistavení VOK bude přítomna odborná obsluha, která bude dohlížet na průběh sběru. VOK - BIO jsou určeny pouze pro občany hl. m. Prahy a pro odpad z údržby zahrad ve vlastnictví fyzických osob - občanů. Vysbíraný bioodpad bude zpracován kompostováním.

Termíny přistavení všech VOK za rok 2014 si můžete prohlédnout zde.

Služba je hrazena z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy a o umístění a počtu kontejnerů rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy.

I nadále můžete využívat VOK-BIO, které zajišťuje MČ Praha-Ďáblice, a to do odvolání každou sobotu od 10:00 do 18:00 na dvoře úřadu MČ nebo od 10:00 do 16:00 v ulici Chřibská na místě bývalého dětského hřiště.