Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> 17. Veřejné zasedání zastupitelstva MČ 19. 3. 2014
17. Veřejné zasedání zastupitelstva MČ 19. 3. 2014

Program

17. veřejného zasedání

Zastupitelstva Městské části Praha - Ďáblice

konaného dne 19.3.2014 od 18:00 hodin

 

 

1)    Kontrola zápisu

2)    Volný mikrofon

3)    a) Schválení rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2014 (Ing. Křížek)

b) Schválení rozpočtu VHČ MČ Praha - Ďáblice na rok 2014 (Ing. Křížek)

c)  Návrh rozpočtového výhledu na rok 2015 – 2019 (ing. Křížek)

d) Zařazení stavby „ Fotbalové hřiště s UMT III. Generace“ do majetku MČ Praha Ďáblice, snížení aktiv v roce 2014 investice minihřiště U Holců (Ing. Křížek)

e) informace o rozpočtových opatřeních č. 07, 08 a 09 /2013 ( ing. Křížek)

4) Nabídka Blanky Čáslavské  k odprodeji části pozemku PK 233/4 a 233/26 k.ú. Ďáblice (komunikace Na Blatech) (zástupkyně)

5) Užívání pozemku parc.č.  273/2 k.ú. Ďáblice bez právního důvodu (zástupkyně)

6) Žádost R. Rexy a spol.  o prodej nebo směnu pozemků1731/10, 1729/537, 556/6 a 556/7 k.ú. Ďáblice (zástupkyně)

7)    Zpráva hlavní  inventarizační komise  k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice k  31.12.2013  (FIO , starosta)

8) Odměny neuvolněným členům ZMČ dle NV č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce  členů zastupitelstev, ve znění pozd. předpisů (starosta)

9) Dovolba nové členky kontrolního výboru pro kontrolu skládky, ing. arch. Lenky  Chromíkové  (Ing. Dvořák)

10) Informace starosty a zastupitelů:

a)    Zpráva starosty o využití právních služeb v roce 2013 (starosta)

b) Informace o stavbě „Zázemí Ďáblického parku“ (starosta)

 

 

V Praze dne 10.3.2014. Ing. Miloš Růžička, starosta