Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Mobilní svoz nebezpečného odpadu

Referát životního prostředí úřadu městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že mobilní svoz nebezpečného odpadu bude v roce 2014 probíhat v těchto termínech.
 
29. července 2014
28. října 2014


16.30–16.50  křižovatka ul. Hřenská – Květnová;
17.00–17.20  křižovatka ulic Šenovská – U Spojů;
17.30–17.50  ulice U Prefy;
18.00–18.20  křižovatka ul. Kostelecká – Legionářů.

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel odevzdat zdarma tyto odpady:

    • baterie, akumulátory
    • nádobky od sprejů
    • mazací oleje a tuky (ne potravinářské)
    • ředidla a barvy
    • léky a teploměry
    • kyseliny a hydroxidy
    • lepidla a pryskyřice
    • detergenty (odmašťovací přípravky)
    • fotochemikálie
    • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
    • zářivky a výbojky