Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Kontejnery v obci
Kontejnery v obci

Referát životního prostředí úřadu městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že velokoobjemové kontejnery ( dále jen VOK) na objemný odpad budou v roce 2014 přistaveny v níže uvedených termínech.

14.–15. června 2014
18.–19. října 2014
22.–23. listopadu 2014

VOK budou přistaveny v lokalitách Koníčkovo náměstí, v ulici Legionářů, v ulici Na Terase, v ulici Květnová (v zálivu komunikace před č.p. 448) a v ulici Na Blatech.
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např.: nábytek • sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.) • koberce, podlahové PVC • umyvadla a záchodové mísy. VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.: směsný komunální odpad • nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie a akumulátory, barvy, chemikálie) • bioodpad • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, telefony apod.) • stavební suť • pneumatiky.