Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Příprava nového územního plánu hl. m. Prahy
Příprava nového územního plánu hl. m. Prahy
Usnesením č. 2M/2 Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 7. 6. 2012 rozhodlo a) o zastavení dosavadního způsobu přípravy územního plánu, b) o postupném ukončení schvalování dílčích změn starého územního plánu a c) o pořízení Územního plánu hlavního města Prahy na nových principech.

K tomu byly i zřízeny nové odborné kanceláře Útvaru rozvoje hl.m.Prahy:

Kancelář metropolitního plánu a Kancelář veřejného prostoru.

Prvním krokem při přípravě nového územního plánu je schválení návrhu zadání Zastupitelstvem HMP, který je zveřejněn od 15. 3. 2013. Jeho schválení se předpokládá v září letošního roku a bude znamenat formální start v pořizování nového územního plánu.

Územní plán je koncipován do dvou úrovní. Aby byla jasně a nezaměnitelně odlišena „horní“ úroveň (celé město) od úrovně „dolní“ (vymezená část města), je v návrhu zadání užíván název (legislativní zkratka) Metropolitní plán.

V červnu tohoto roku byly představeny první teze Metropolitního plánu. Cílem odpovědných odborníků je připravit Metropolitní plán jako jednoduchý, srozumitelný, uchopitelný a především aktuální.

Také Rada MČ Praha – Ďáblice a starosta se od svého zvolení připravují a spoluobčanům  prezentují informace a dokumenty související s pražským územním plánem a rozvojem Ďáblic.

Prvním krokem pražského magistrátu a Kanceláře metropolitního plánu na cestě k novému územnímu plánu bylo zveřejnění dokumentu Teze Metropolitního plánu. Další budou následovat.

Pro lepší informovanost laické i odborné veřejnosti byl na adrese  http://www.uppraha.cz  zřízen informační Portál územního plánování, kde jsou přehledně shromážděny všechny základní informace, dokumenty a mapy územního plánování platné i pro Ďáblice. Dále zde naleznete užitečné odkazy a aktuality z průběhu příprav plánu. Řada informací z Ďáblic je také uložena na stránkách http://www.dablice.cz.

V Praze dne 28. 8. 2013


S přáním spokojené budoucnosti všech ďáblických občanů
Miloš Růžička, starosta MČ Praha - Ďáblice