Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Výzva k veřejné debatě o budoucí podobě Ďáblic
Výzva k veřejné debatě o budoucí podobě Ďáblic
a výzva k podávání návrhů na úpravy a změny územního plánu

Vážení spoluobčané, starousedlíci i noví sousedé, vlastníci pozemků na k.ú. Ďáblic, zástupci firem působících v Ďáblicích a živnostníci,

již od nástupu do funkce, tedy v letech 2011 až 2013 Rada městské části pořizuje a předkládá k průběžné diskusi stanoviska a informuje o připomínkách MČ, kterými chráníme obec před negativními vlivy různých záměrů. Předkládáme také urbanistické mapy a dokumenty o historii a současnosti Ďáblic, o historickém i novodobém centru Ďáblic, o zmařených plánech VŠUP atd., abychom se s jejich pomocí uměli lépe podívat do blízké i vzdálené budoucnosti a uměli lépe

a) zformulovat vizi budoucí podoby a směr rozvoje naší obce, tak 

b) popsat i drobné úpravy a vylepšení veřejných a společně užívaných míst v obci.

Vyzývám vás tedy a prosím, abyste se s ohledem na svůj zájem seznámili se stávající podobou naší obce. Ti s hlubším zájmem a potřebou, aby se seznámili také s dosud platným územním plánem, s urbanistickou studií Ďáblic zpracovávanou v letech 2000 – 2002, s podobou tzv. konceptu nového územního plánu, s dosud vydanými stanovisky a připomínkami Ďáblic k územnímu plánu,

k silničnímu okruhu, ke skládce či rozvoji letišť a předávali nám pro inspiraci, nebo přímo

k projednání a dalšímu uplatnění své připomínky a návrhy úprav územního plánu.

Vaše podněty se mohou týkat jak Prahy, tak Ďáblic jako celku, nebo určité části Ďáblic, kde vlastníte své nemovitosti, ke které máte nejbližší vztah a dobře ji znáte.

Vaše podněty nám můžete předat osobně či poštou, písemně i ústním projednáním přímo se starostou, nebo je na úřad postoupit prostřednictvím vámi zvoleného zastupitele.

Jako člen Rady s pověřením v oblasti územního plánu a rozvoje městské části jsem připraven každého zájemce vyslechnout, být vám všem k dispozici informací a pomocí pro snažší orientaci ve spleti map, hesel a termínů a případně předat větší požadavky k projednání radě a zastupitelstvu.

V Praze dne 28. 8. 2013

S přáním spokojené budoucnosti všech ďáblických občanů
Miloš Růžička, starosta MČ Praha - Ďáblice