Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Poradna
Poradna
Pražský senior/časopis, web (mr, 4. 11. 2009)
6.11.2009 vychází první číslo, vydává Centrum sociálních služeb Praha, úřad MČ Ďáblice a Diakonie byly vybrány jako distribuční místa, časopis obsahuje také CD s namluveným obsahem pro nevidomé, má také elektronickou podobu ve formě www.prazskysenior.cz , ... (podrobnější informace viz příloha)
Nová verze internetových stránek "ČSÚ - hl.město Praha" byla spuštěna 25. 5. 2009. Najdete na nich údaje jak za celé hlavní město, tak i za jeho jednotlivé části v co nejširším spektru, ale současně s potřebnou validitou. Na těchto internetových stránkách najdete také informace o krajském pracovišti ČSÚ - hl.m. Praha i jeho činnosti, které je vymezené zákonem o státní statistické službě, e-mailové adresy i telefonní spojení na naše pracovníky.
připravuje se ...