Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblické náměstí etapa I. a II.
Ďáblické náměstí etapa I. a II.
Tři úrovně sdílení

Nové zázemí ďáblického parku chápeme jako trojí příspěvek ke sdílení veřejného prostoru pro návštěvníky této parkové zahrady:

Obec – první z úrovní tvoří venkovní dřevěná terasa otevřená do ulice širokými schodišti propojujícími park s obcí.

Krajina – druhou úrovní je naopak zvlněná střecha zázemí, zapojující se plynule jako krajinný prvek do kontextu parku.

Lidé – třetí úrovní zastřešující obě předchozí jsou vnitřní prostory objektu sloužící nejen jako technicko-hygienické zázemí uživatelů i správy, ale především jako vstřícné místo pro setkávání místních obyvatel i jejich hostů.
Vážení spoluobčané, milí sousedé, po sérii různých akcí, besed, prezentací i osobních rozhovorů na téma náměstí vám předkládáme stručný souhrn výsledků naší práce roku 2012. Práce, která navazuje na mé předchůdce – ďáblické starosty, a sleduje cíl zajistit dostatečné podmínky pro vznik a postupný rozvoj skutečného ďáblického náměstí, což je přání, které provází Ďáblice minimálně od vzniku městské části na začátku devadesátých let minulého století. Stane se někdy realitou?