Titulní strana (mapa stránek)   |   Životní prostředí -> Silniční OKRUH kolem Prahy -> Zajímavé dokumenty a reportáže
Zajímavé dokumenty a reportáže
V severozápadní a východní části, duben 2011 - Ing. Milan Strnad
... specifický postoj ministerstva k nespokojenosti městských částí a jeho výklad zákona
Nejvyšší správní soud zrušil jednu ze schválených změn územního plánu Prahy ... Z1000 (viz příloha článku)
Vynikající, v podstatě i shrnující dokument s velkou vypovídací hodnotou - kdo tuto kauzu nesledoval, dokument mu mnohé napoví ... celý dokument můžete kdykoliv shlédnout na portálu České televize (viz odkaz v článku)
... pod touto peticí se také podepsal cca každý čtvrtý dospělý občan Ďáblic !
... stalo se také za přítomnosti občanů MČ Ďáblice ...
innformace o tom, že jižní varianta pomůže statisícům Pražanů jsou jen falešnou zástěrkou a pokusem zmást veřejnost ? ...
kvalitu obsahu porovnejte s ostatními dokumenty a sami posuďte ... v příloze je přiložena i reakce na tuto výzvu se strany občanských iniciativ, vč.Sdružení pro Ďáblice ...
a) Autoři (Ing. Strnad a Ing. Tvrzník) patří k nejrenomovanějším odborníkům v ČR. Z posudků zcela jasně vyplývá, že trasa "Ss" je vhodnější ve VŠECH hodnocených kriteriích. Trasa J stavby 518, 519 SOKP (R1) nevyhovuje Rozhodnti Evropského parlamentu a Rady Evropy 1692/96/ES a normě EU č. 2004/54/EC „Minimální požadavky na bezpečnost tunelů transevropské dopravní sítě”.
b) Autoři dalších posudků (Ing. Strnad a Ing. Tvrzník) patří k nejrenomovanějším odborníkům v ČR. Z posudků zcela jasně vyplývá, že trasa "Ss" je vhodnější ve VŠECH hodnocených kriteriích.


... nedostatky v hospodaření - koho by to v dnešní době překvapilo?
Odbor životního prostředí MHMP vydává stanovisko pro účely územního řízení ke stavbě Silniční okruh kolem Prahy stavba 519
Stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 30.4.2002
E-architekt, 29.4. 2003, Petr Vaněk: Pokud srpnové povodně přinesly něco pozitivního, tak to bylo zjištění, že bez automobilové dopravy by to v Praze také mohlo jít ...
... i takto komplexně a odborně si odpůrci jižní a jediné varianty okruhu připravovali svou argumentaci ...
září 2001, Suchdolský zpravodaj ... už tenkrát se mnozí představitelé Magistrátu i samospráv snažili občany uspat, učinit je poslušnými a pasivními tvrzením, že "už se stejně nedá nic dělat - už je stejně vše rozhodnuto bez vás" (a tento názor se často z mnoha stran opakoval v dotčených obcích i v následujících letech) ... a přesto se tato etapa příprav Okruhu protáhla na cca 10 let a byla ukončena až před několika dny rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, který nespokojeným MČ a občanům dal za pravdu ...
... výpis nejdůležitějších internetových stránek, které hodnotí situaci kolem výstavby městského okruhu (MO) ... mnoho zde uvedeného platí také pro Ďáblice, nebo má obecnou platnost a zaslouží si vaši pozornost ...