Titulní strana (mapa stránek)   |   Životní prostředí -> Silniční OKRUH kolem Prahy -> Stanoviska MČ, komise ŽP a občanů
Stanoviska MČ, komise ŽP a občanů
Vedení Silničního okruhu kolem Prahy
s využitím tiskové zprávy MČ Suchdol zpracoval Miloš Růžička, KŽP
připomínky a námitky MČ k úz.řízení (10.3.2008), zápis usnesení místní rady č.43/99/MR z 15.4.1999, připomínky KŽP (únor 2001), vyjádření ing.Králíkové (data neznámá, z části doslovně totožné formulace s KŽP), dopis starostky MČ pro MŽP, územní odbor, se sdělení závěrů z rozpravy zastupitelstva MČ, zápis usnesení místní rady č.47/99/MR z 20.5.1999, vyjádření místní rady MČ k usnesení č.00/99/MR
setkání s mnoha zajímavými hosty, s výstavou a projekcí se uskutečnila v Dolních Chabrech a pak u nás v Ďáblicích - 19.6.2008
2.zamyšlení nad dlouholetým sporem, jehož absurdnost v posledních týdnech již nabývá neuvěřitelných a nepochopitelných rozměrů …
... stanovisko MČ k jižní variantě okruhu (místostarosta T.Engel), petice Ne 10 miliard ! v režii Občanského sdružení pro Ďáblice (T.Dohnalová), 2.zamyšlení M.Růžičky nad přípravou okruhu: 10 let trvající spor očima jedné čimické rodiny (otevřený dopis primátorovi hl.m.P., předsedovi vlády, sněmovny, senátu a ministrům ŽP a dopravy), společný dopis měst.částí a občanských sdružení ministru ŽP ...
... na veřejném projednání s účastníky řízení námitky podepsali a podali MUDr. J.Soukupová (členka rady zast. MČ), M.Růžička (KŽP)